Skip to content Skip to navigation

Libri Slavici

Експорт на 1 резултата:
Избор: Автор is Ohala, J. J.  [Clear All Filters]
Глава от книга
Lindblom, B. авт, 1986. Phonetic universals in vowel systems. В J. J. Ohala & Jaeger, J. J., ред-ри Experimental phonology. Academic Press, с-ци 13–44.
Subscribe to Синдикирай