Skip to content Skip to navigation

Libri Slavici

Експорт на 7 резултата:
Избор: Автор is Филипова, Галина  [Clear All Filters]
Статия в списание
Филипова, Г. авт, 1984. Изворите за живота и делото на Кирил и Методий. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 9(5), с-ци121–122.
Филипова, Г. авт, 1989. Международна конференция за славянските ръкописи. Palaeobulgarica / Старобългаристика, 13, с-ци122–125.
Филипова, Г. авт, 1984. Нова проява на българо-италианското научно сътрудничество. Palaeobulgarica / Старобългаристика, 8(4), с-ци120–121.
Филипова, Г. авт, 1985. Честване на Методиевата годишнина във ФРГ. Palaeobulgarica / Старобългаристика, 9, с-ци122–125.
Subscribe to Синдикирай