Skip to content Skip to navigation

Libri Slavici

Експорт на 7 резултата:
Избор: Автор is Филипова, Галина  [Clear All Filters]
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 
И
Филипова, Г. авт, 1984. Изворите за живота и делото на Кирил и Методий. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 9(5), с-ци121–122.
Ч
Филипова, Г. авт, 1985. Честване на Методиевата годишнина във ФРГ. Palaeobulgarica / Старобългаристика, 9, с-ци122–125.
Subscribe to Синдикирай