Skip to content Skip to navigation

Libri Slavici

Експорт на 7 резултата:
Избор: Автор is Филипова, Галина  [Clear All Filters]
1984
Филипова, Г. авт, 1984. Изворите за живота и делото на Кирил и Методий. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 9(5), с-ци121–122.
Филипова, Г. авт, 1984. Нова проява на българо-италианското научно сътрудничество. Palaeobulgarica / Старобългаристика, 8(4), с-ци120–121.
Subscribe to Синдикирай