Skip to content Skip to navigation

Libri Slavici

Експорт на 5 резултата:
Избор: Автор is Тъпкова-Заимова, Василка  [Clear All Filters]
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 
Т
Тъпкова-Заимова, В. авт, 2000. Дюканжов списък. Palaeobulgarica / Старобългаристика, 24(3), с-ци21–49.
Тъпкова-Заимова, В. & Заимова, Р. авт-ри, 2003. Тервел – Тривелиус – Теоктист. Palaeobulgarica / Старобългаристика, 27(4), с-ци92–98.
Subscribe to Синдикирай