Skip to content Skip to navigation

Libri Slavici

Експорт на 3 резултата:
Избор: Автор is Табов, Йордан  [Clear All Filters]
2006
Табов, Й. & Тодоров, Н. авт-ри, 2006. „Архаичният“ надпис на Големия каменен кръст. Palaeobulgarica / Старобългаристика, 30(3), с-ци88–99.
2007
Табов, Й. & Тодоров, Н. авт-ри, 2007. Кръст с влашки надпис на жупън Костандин. Palaeobulgarica / Старобългаристика, 31(2), с-ци76–82.
Subscribe to Синдикирай