Skip to content Skip to navigation

Libri Slavici

Експорт на 5 резултата:
Избор: Автор is Спасова, Мария  [Clear All Filters]
2004
Спасова, М. авт, 2004. Цитатите от Псалтира в Учителното евангелие от 1343 г. и проблемите около славянския превод на Библията. В Л. Тасева и съавт., ред-ри Преводите през XIV столетие на Балканите. София: Горекс Прес.
доклади от международната конференция, София 26–28 юни 2003 г.
1989
Спасова, М. авт, 1989. Scriptio continua и ролята на един предлог. Palaeobulgarica / Старобългаристика, 13(2), с-ци55–70.
Subscribe to Синдикирай