Skip to content Skip to navigation

Libri Slavici

Експорт на 1 резултата:
Избор: Автор is Скоморохова-Вентурини, Лиля  [Clear All Filters]
Статия в списание
Скоморохова-Вентурини, Л. & Наумов, А. авт-ри, 1985. Баницкое евангелие как богослужебный памятник. Palaeobulgarica / Старобългаристика, 9(1), с-ци73–101.
Subscribe to Синдикирай