Skip to content Skip to navigation

Libri Slavici

Експорт на 2 резултата:
Избор: Автор is Сивриев, Сава  [Clear All Filters]
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 
С
Сивриев, С. авт, 1993. За ораторското умение във Венецианската реч на Константин-Кирил. Palaeobulgarica / Старобългаристика, 17(3), с-ци48–51.
Сивриев, С. авт, 2009. Модерното повествование в идилиите на Петко Тодоров. В Литературна археология. Available at: http://literaturensviat.com/?p=6865 [Отворен на 06.01.2015AD].
Книгата е част от брой 6, февруари 2009 г. на сп. Литературен свят. Литературна археология е сборник от статии в електронен формат.
Subscribe to Синдикирай