Skip to content Skip to navigation

Libri Slavici

Експорт на 6 резултата:
Избор: Автор is Райков, Божидар  [Clear All Filters]
2003
Христова, Б. и съавт. авт-ри, 2003. Бележки на българските книжовници Х–ХVIII век, София: Издателство на Народната библиотека „Св. Св. Кирил и Методий“.
1991
Райков, Б. авт, 1991. Проф. д-р Александър Младенович на 60 години. Palaeobulgarica / Старобългаристика, 15, с-ци102–104.
Райков, Б. авт, 1991. Сборникът на Владислав Граматик от 1456 г. Palaeobulgarica / Старобългаристика, 15(4), с-ци39–49.
1982
Христова, Б. и съавт. авт-ри, 1982. Български ръкописи от ХI до XVIII век запазени в България : Своден каталог, София: Издателство на Народната библиотека „Св. Св. Кирил и Методий“.
Subscribe to Синдикирай