Skip to content Skip to navigation

Libri Slavici

Експорт на 2 резултата:
Избор: Автор is Попов, Атанас  [Clear All Filters]
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 
М
Попов, А. авт, 1970. Монограми на българските царе (XIII–XIV в.). В В. Гюзелев, ред Българско средновековие. Българо-съветски сборник в чест на 70-годишнината на проф. Ив. Дуйчев. София: Наука и изкуство.
Subscribe to Синдикирай