Skip to content Skip to navigation

Libri Slavici

Експорт на 4 резултата:
Избор: Автор is Пентковская, Татьяна  [Clear All Filters]
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 
L
Sels, L. авт, 2006. Lexical diversification versus terminological standardization. John the Exarch's Bogoslovie and Šestodnev and parallel 14th-century South Slavonic translations. В Л. Тасева и съавт., ред-ри Многократните преводи в Южнославянското средновековие. София: Горекс Прес, с-ци 301–308.
М
Доклади от международната конференция, София, 7-9 юли 2005
Ц
Спасова, М. авт, 2004. Цитатите от Псалтира в Учителното евангелие от 1343 г. и проблемите около славянския превод на Библията. В Л. Тасева и съавт., ред-ри Преводите през XIV столетие на Балканите. София: Горекс Прес.
доклади от международната конференция, София 26–28 юни 2003 г.
Subscribe to Синдикирай