Skip to content Skip to navigation

Libri Slavici

Експорт на 11 резултата:
Избор: Автор is Овчаров, Николай  [Clear All Filters]
Статия в списание
Овчаров, Н. авт, 1998. Последната война на цар Иван Шишман (1388–1395). Palaeobulgarica / Старобългаристика, 22(1), с-ци62–85.
Овчаров, Н. авт, 1995. Ново тълкуване на ямболския надпис от 1356/1357 г. Palaeobulgarica / Старобългаристика, 19(2), с-ци102–106.
Овчаров, Н. авт, 1997. Добавки към тълкуването на шуменските надписи и рисунки-графити. Palaeobulgarica / Старобългаристика, 21(4), с-ци104–112.
Subscribe to Синдикирай