Skip to content Skip to navigation

Libri Slavici

Експорт на 11 резултата:
Избор: Автор is Овчаров, Николай  [Clear All Filters]
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 
Н
Овчаров, Н. авт, 1995. Ново тълкуване на ямболския надпис от 1356/1357 г. Palaeobulgarica / Старобългаристика, 19(2), с-ци102–106.
П
Овчаров, Н. авт, 1998. Последната война на цар Иван Шишман (1388–1395). Palaeobulgarica / Старобългаристика, 22(1), с-ци62–85.
Subscribe to Синдикирай