Skip to content Skip to navigation

Libri Slavici

Експорт на 2 резултата:
Избор: Автор is Levine, James S  [Clear All Filters]
Глава от книга
Miller, J. авт, 1986. A third look at the second Dative. В R. D. Brecht & Levine, J. S., ред-ри Case in Slavic. Slavica, с-ци 296–311.
Статия в списание
Jones, C. & Levine, J.S. авт-ри, 2010. Conditions on the Formation of Middles in Russian. Journal of Slavic linguistics, 18, с-ци291–336.
Subscribe to Синдикирай