Skip to content Skip to navigation

Libri Slavici

Експорт на 9 резултата:
Избор: Автор is Михайлов, Стамен  [Clear All Filters]
1988
Михайлов, С. авт, 1988. Към тълкуването на един надпис от Преслав. Palaeobulgarica / Старобългаристика, 12(3), с-ци120–123.
1990
Михайлов, С. авт, 1990. По разчитането на един оловен печат на цар Симеон. Palaeobulgarica / Старобългаристика, 14(1), с-ци111–112.
Subscribe to Синдикирай