Skip to content Skip to navigation

Libri Slavici

Експорт на 9 резултата:
Избор: Автор is Михайлов, Стамен  [Clear All Filters]
Статия в списание
Михайлов, С. авт, 1992. За хронологията в Именника на българските князе. Palaeobulgarica / Старобългаристика, 16(4), с-ци3–12.
Михайлов, С. авт, 1995. Към тълкуването на бронзовата седмолъча розета от Плиска. Palaeobulgarica / Старобългаристика, 19(2), с-ци94–101.
Михайлов, С. авт, 1988. Към тълкуването на един надпис от Преслав. Palaeobulgarica / Старобългаристика, 12(3), с-ци120–123.
Михайлов, С. авт, 1999. Още по разчитането на надписа от църквата край Равна. Palaeobulgarica / Старобългаристика, 23(1), с-ци90–92.
Михайлов, С. авт, 1998. По въпроса за съдържанието на трите прабългарски надписа. Palaeobulgarica / Старобългаристика, 22(4), с-ци67–71.
Михайлов, С. авт, 1990. По разчитането на един оловен печат на цар Симеон. Palaeobulgarica / Старобългаристика, 14(1), с-ци111–112.
Subscribe to Синдикирай