Skip to content Skip to navigation

Libri Slavici

Експорт на 7 резултата:
Избор: Автор is Мавродинова, Лиляна  [Clear All Filters]
1995
Мавродинова, Л. авт, 1995. Стенната живопис в България до края на XIV век, София: Академично издателство „Проф. Марин Дринов“.
Резюме на френски език.
Subscribe to Синдикирай