Skip to content Skip to navigation

Libri Slavici

Експорт на 5 резултата:
Избор: Автор is Лалева, Таня  [Clear All Filters]
Статия в списание
Лалева, Т. авт, 1998. Атинско четвероевангелие. Palaeobulgarica / Старобългаристика, 22(1), с-ци41–51.
Лалева, Т. авт, 1992. За третоличното окончание -тъ в историята на българския език. Palaeobulgarica / Старобългаристика, 16(4), с-ци50–53.
Лалева, Т. авт, 1984. Към въпроса за относителната хронология на третата палатализация. Palaeobulgarica / Старобългаристика, 8(4), с-ци116–121.
Лалева, Т. авт, 1995. Някои последици от среднобългарското смесване на носовките. Palaeobulgarica / Старобългаристика, 19(3), с-ци70–72.
Subscribe to Синдикирай