Skip to content Skip to navigation

Libri Slavici

Експорт на 6 резултата:
Избор: Автор is Куев, Куйо  [Clear All Filters]
Статия в списание
Куев, К. авт, 1979. Новооткрити преписи на Азбучната молитва. Palaeobulgarica / Старобългаристика, 3(4), с-ци26–33.
Куев, К. авт, 1986. Похвалата на цар Симеон – реконструкция и разбор. Palaeobulgarica / Старобългаристика, 10(2), с-ци3–23.
Куев, К. авт, 1985. Проложните жития за Кирил и Методий в ленинградските хранилища. Palaeobulgarica / Старобългаристика, 9(1), с-ци8–36.
Куев, К. & Шверчек, Л. авт-ри, 1991. Проф. Йежи Русек – виден славист и българист. Palaeobulgarica / Старобългаристика, 15, с-ци115–116.
Куев, К. авт, 1988. Черногорският препис на Храбровото сказание. Palaeobulgarica / Старобългаристика, 12(3), с-ци103–112.
Subscribe to Синдикирай