Skip to content Skip to navigation

Libri Slavici

Експорт на 11 резултата:
Избор: Автор is Костова, Красимира  [Clear All Filters]
1985
Костова, К. авт, 1985. Ритмични структури в Кирило-Методиевите преводи. Palaeobulgarica / Старобългаристика, 9(4), с-ци79–90.
Subscribe to Синдикирай