Skip to content Skip to navigation

Libri Slavici

Експорт на 3 резултата:
Избор: Автор is Коссек, Наталия  [Clear All Filters]
1984
Коссек, Н. авт, 1984. О лексике среднеболгарских евангелий. Palaeobulgarica / Старобългаристика, 8(3), с-ци57–69.
1982
Коссек, Н. авт, 1982. Семантика и синтаксис отрицания в евангелии Кохно. Palaeobulgarica / Старобългаристика, 6(4), с-ци51–57.
Subscribe to Синдикирай