Skip to content Skip to navigation

Libri Slavici

Експорт на 1 резултата:
Избор: Автор is Кирин, Асен  [Clear All Filters]
1989
Кирин, А. авт, 1989. Ктиторският надпис от 1493 г. в Кремиковския манастир. Palaeobulgarica / Старобългаристика, 13(2), с-ци87–99.
Subscribe to Синдикирай