Skip to content Skip to navigation

Libri Slavici

Експорт на 8 резултата:
Избор: Автор is Караджова, Дарина  [Clear All Filters]
1982
Христова, Б. и съавт. авт-ри, 1982. Български ръкописи от ХI до XVIII век запазени в България : Своден каталог, София: Издателство на Народната библиотека „Св. Св. Кирил и Методий“.
1988
Караджова, Д. авт, 1988. Нови данни за Котленския книжовен център. Palaeobulgarica / Старобългаристика, 12(4), с-ци103–114.
2003
Христова, Б. и съавт. авт-ри, 2003. Бележки на българските книжовници Х–ХVIII век, София: Издателство на Народната библиотека „Св. Св. Кирил и Методий“.
Subscribe to Синдикирай