Skip to content Skip to navigation

Libri Slavici

Експорт на 2 резултата:
Избор: Автор is Кабакчиев, Юрий  [Clear All Filters]
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 
К
Кабакчиев, Ю. авт, 1978. Станчо Ваклинов (1921–1978). Palaeobulgarica / Старобългаристика, 2, с98.
Кабакчиев, Ю. авт, 1977. Выдающийся русский ученый-славист и староболгарист. Palaeobulgarica / Старобългаристика, 1, с-ци106–108.
Subscribe to Синдикирай