Skip to content Skip to navigation

Libri Slavici

Експорт на 4 резултата:
Избор: Автор is Златанова, Румяна  [Clear All Filters]
1984
Златанова, Р. авт, 1984. За фонологичната система в старобългарски. Palaeobulgarica / Старобългаристика, 8(2), с-ци14–28.
1981
Златанова, Р. авт, 1981. Творчески юбилей на Линда Садник. Palaeobulgarica / Старобългаристика, 5, с-ци120–123.
1979
Златанова, Р. авт, 1979. Първи международен колоквиум по старобългаристика. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 4(1), с-ци112–114.
Subscribe to Синдикирай