Skip to content Skip to navigation

Libri Slavici

Експорт на 4 резултата:
Избор: Автор is Дуриданов, Иван  [Clear All Filters]
1991
Минчева, А. авт, 1991. Местен падеж (Локатив). В И. Дуриданов, ред Граматика на старобългарския език. Фонетика, морфология, синтаксис. София: БАН, с-ци 463–465.
Subscribe to Синдикирай