Skip to content Skip to navigation

Libri Slavici

Експорт на 11 резултата:
Избор: Автор is Динеков, Петър  [Clear All Filters]
1995
Икономова, Ж. авт, 1995. Йоан Екзарх. В П. Динеков, ред Кирило-Методиевска енциклопедия. София: Университетско издателство "Св. Климент Охридски", с-ци 186–190.
Минчева, А. авт, 1995. Калки в старобългарски език. В П. Динеков, ред Кирило-Методиевска енциклопедия. София: Университетско издателство „Св. Климент Охридски“, с-ци 209–212.
Динеков, П. ред, 1995. Кирило-Методиевска енциклопедия, София: Университетско издателство "Св. Климент Охридски".
1991
Динеков, П. авт, 1991. Между две култури. Palaeobulgarica / Старобългаристика, 15(1), с-ци6–12.
1985
Динеков, П. ред, 1985. Кирило-Методиевска енциклопедия, София: Академично издателство "Марин Дринов".
1971
Иванова-Константинова, К. авт, 1971. Два неизвестни азбучни акростиха с глаголическа подредба на буквите в среднобългарски празничен миней. В П. Динеков, ред Константин-Кирил Философ. Доклади от симпозиума, посветен на 1100-годишнината от смъртта му. БАН, с-ци 341–365.
1970
Динеков, П. авт, 1970. In memoriam. Септември, (2), с-ци245-252.
Subscribe to Синдикирай