Skip to content Skip to navigation

Libri Slavici

Експорт на 3 резултата:
Избор: Автор is Димитрова, Анета  [Clear All Filters]
2011
Димитрова, А. авт, 2011. Търновград – духовен и книжовен център през ХIII век. Palaeobulgarica / Старобългаристика, 35(2), с-ци89–93.
2005
Димитрова, А. авт, 2005. Студийският манастир в житията на св. Теодор Студит. Palaeobulgarica / Старобългаристика, 29(1), с-ци72–83.
Subscribe to Синдикирай