Skip to content Skip to navigation

Libri Slavici

Експорт на 7 резултата:
Избор: Автор is Станчев, Красимир  [Clear All Filters]
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 
С
Станчев, К. авт, 1998. Професор Рикардо Пикио на 75 години. Palaeobulgarica / Старобългаристика, 22, с-ци111–114.
Станчев, К. авт, 1991. Академик Петър Динеков на 80 години. Palaeobulgarica / Старобългаристика, 15, с-ци3–5.
Станчев, К. авт, 1981. Неизвестные и малоизвестные болгарские рукописи в Париже. Palaeobulgarica / Старобългаристика, 5(3), с-ци85–97.
Станчев, К. авт, 2003. Библейски цитати. В Д. Петканова, ред Старобългарска литература : Енциклопедичен речник. Велико Търново: Абагар, с-ци 66–67.
Subscribe to Синдикирай