Skip to content Skip to navigation

Libri Slavici

Експорт на 7 резултата:
Избор: Автор is Гюзелев, Васил  [Clear All Filters]
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 
Г
Гюзелев, В. авт, 2012. Сведения за българите в Житието на свети Фантино Млади от Х в. Palaeobulgarica / Старобългаристика, 36(2), с-ци31–38.
Гюзелев, В. авт, 1992. Цариград и българите през средновековието (VII–XV). Историческо бъдеще, 1, с-ци3 – 11.
Subscribe to Синдикирай