Skip to content Skip to navigation

Libri Slavici

Експорт на 8 резултата:
Избор: Автор is Георгиев, Емил  [Clear All Filters]
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 
Г
Георгиев, Е. авт, 1982. Возникновение Преславской литературной школы. Palaeobulgarica / Старобългаристика, 6(1), с-ци16–28.
Георгиев, Е. авт, 1982. Начало болгаро-русских культурных и литературных связей. Palaeobulgarica / Старобългаристика, 6(4), с-ци5–15.
Георгиев, Е. авт, 1980. Монография о представителе болгарской литературы ХV века. Palaeobulgarica / Старобългаристика, 4, с-ци116–117.
Георгиев, Е. авт, 1978. Возникновение оригинальной староболгарской агиографии. Palaeobulgarica / Старобългаристика, 2(4), с-ци3–23.
Subscribe to Синдикирай