Skip to content Skip to navigation

Libri Slavici

Експорт на 9 резултата:
Избор: Автор is Георгиев, Владимир И.  [Clear All Filters]
1960
Заимов, Й. авт, 1960. Къде е писано Добрейшовото евангелие. В В. И. Георгиев, ред Езиковедско-етнографски изследвания в памет на академик Стоян Романски. София: БАН, с-ци 415–419.
1945
Георгиев, В.И. авт, 1945. Предгръцко езикознание, София: Софийски университет.
1941
Георгиев, В.И. авт, 1941. Предгръцко езикознание, София: Софийски университет.
1932
Георгиев, В.И. авт, 1932. Индоевропейските гутурали, София: Софийски университет.
Subscribe to Синдикирай