Skip to content Skip to navigation

Libri Slavici

Експорт на 14 резултата:
Избор: Автор is Марияна Цибранска  [Clear All Filters]
1999
Цибранска, М. авт, 1999. По следите на скомрахите. Българска реч, 5(1), с-ци31–35.
1998
За свѣрильць, смычетьникъ, плѧсьць, самоборьць, кръчьмьникъ и др.
1994
Цибранска, М. авт, 1994. Глосарят в Синтагмата на Матей Властар. Palaeobulgarica / Старобългаристика, 18(3), с-ци52–62.
Цибранска, М. авт, 1994. Глосарят в Синтагмата на Матей Властар. Palaeobulgarica / Старобългаристика, 18(3), с-ци52-62.
Цибранска, М. авт, 1994. Глосарят в Синтагмата на Матей Властар. Palaeobulgarica / Старобългаристика, 18(3), с-ци52–62.
Subscribe to Синдикирай