Skip to content Skip to navigation

Libri Slavici

Експорт на 6 резултата:
Избор: Автор is Джурова, Аксиния  [Clear All Filters]
1990
Джурова, А. авт, 1990. Томичов псалти, Университетско издателство „Св. Климент Охридски“.
1987
Джурова, А. & Станчев, К. авт-ри, 1987. Проф. Димитрийе Богданович (1930–1986). Palaeobulgarica / Старобългаристика, 11, с-ци118–119.
Subscribe to Синдикирай