Skip to content Skip to navigation

Libri Slavici

Експорт на 1 резултата:
Избор: Автор is Донка Вакарелска  [Clear All Filters]
1988
Вакарелска, Д. авт, 1988. Ново издание на ценен писмен паметник от ХVІ в. Palaeobulgarica / Старобългаристика, 12, с-ци130–132.
Subscribe to Синдикирай