Skip to content Skip to navigation

Libri Slavici

Експорт на 2 резултата:
Избор: Автор is Икономова, Живка  [Clear All Filters]
1995
Икономова, Ж. авт, 1995. Йоан Екзарх. В П. Динеков, ред Кирило-Методиевска енциклопедия. София: Университетско издателство "Св. Климент Охридски", с-ци 186–190.
Subscribe to Синдикирай