Skip to content Skip to navigation

Libri Slavici

Експорт на 5 резултата:
Избор: Автор is Бакалова, Елка  [Clear All Filters]
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 
Б
Бакалова, Е. авт, 1982. Вера Дмитриевна Лихачева (1937–1981). Palaeobulgarica / Старобългаристика, 6(1), с-ци130–131.
Бакалова, Е. & Смядовски, С. авт-ри, 1995. Ивановските стенописни надписи – текст и функция. Palaeobulgarica / Старобългаристика, 19(1), с-ци22–65.
Бакалова, Е. авт, 1976. Стенописите на църквата при село Беренде, София: Български художник.
Библиогр. с. 110-119 ;Рез. на рус., нем., фр. и англ. ез., прев. Елка Бакалова, Герда Минкова, Стоян Цонев, Маргарита Алексиева
Subscribe to Синдикирай