Skip to content Skip to navigation

Libri Slavici

Експорт на 5 резултата:
Избор: Автор is Бакалова, Елка  [Clear All Filters]
1982
Бакалова, Е. авт, 1982. Вера Дмитриевна Лихачева (1937–1981). Palaeobulgarica / Старобългаристика, 6(1), с-ци130–131.
1976
Бакалова, Е. авт, 1976. Стенописите на църквата при село Беренде, София: Български художник.
Библиогр. с. 110-119 ;Рез. на рус., нем., фр. и англ. ез., прев. Елка Бакалова, Герда Минкова, Стоян Цонев, Маргарита Алексиева
Subscribe to Синдикирай