Skip to content Skip to navigation

Libri Slavici

Експорт на 4 резултата:
Избор: Автор is Бакалов, Георги  [Clear All Filters]
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 
Б
Бакалов, Г. авт, 1992. Нов труд по византийска история. Palaeobulgarica / Старобългаристика, 16(1), с-ци125–126.
Бакалов, Г. авт, 1987. Академик Димитър Ангелов на 70 години. Palaeobulgarica / Старобългаристика, 11(1), с-ци3–8.
Бакалов, Г. авт, 1919. Христо Ботев социалист, София: Напредък.
Бакалов, Г. авт, 1983. Из Христо Ботев. В Л. Павлов, ред Студии, статии, рецензии. София: Български писател, с 130.
Първа публикация: Ботев лист. Издание на Съюза на артистите, музикантите и театралните служещи в България, 02 юни 1921, бр. 2.
Subscribe to Синдикирай