Skip to content Skip to navigation

Libri Slavici

Експорт на 5 резултата:
Избор: Автор is Атанасова, Десислава  [Clear All Filters]
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 
А
Атанасова, Д. авт, 2010. Византийското изкуство в средновековна Чехия. Palaeobulgarica / Старобългаристика, 34(1), с-ци99–104.
Атанасова, Д. авт, 2013. Кирило-методиевското наследство в епохата на Чешкия барок. Palaeobulgarica / Старобългаристика, 37(1), с-ци101–108.
Subscribe to Синдикирай