Skip to content Skip to navigation

Libri Slavici

Експорт на 2 резултата:
Избор: Автор is Ангушева, Аделина  [Clear All Filters]
Статия в списание
Милтенова, А. & Ангушева, А. авт-ри, 2000. Проф. Донка Петканова-Тотева на 70 години. Palaeobulgarica / Старобългаристика, 24, с-ци104–109.
Ангушева, А. авт, 1990. Първи четения на Обществото за изучаване на славянската старина. Palaeobulgarica / Старобългаристика, 14(4), с-ци122–124.
Subscribe to Синдикирай