Skip to content Skip to navigation

Libri Slavici

Експорт на 5 резултата:
Избор: Автор is Алексеев, Анатолий А  [Clear All Filters]
Статия в списание
Алексеев, А.А. авт, 1986. Опыт текстологического анализа славянского Евангелия. Palaeobulgarica / Старобългаристика, 10(3), с-ци8–19.
Алексеев, А.А. авт, 1984. О греческой основе славянских библейских переводов. Palaeobulgarica / Старобългаристика, 8(1), с-ци3–32.
Алексеев, А.А. авт, 1979. Александр Васильевич Горский. Palaeobulgarica / Старобългаристика, 3(4), с-ци34–41.
Глава от книга
Алексеев, А.А. авт, 2001. Сербская традиция славянского евангелия. В Словенско средњовековно наслеђе: Зборник посвећен професору Ћорђу Трифуновићу. Београд: Чигоjа штампа, с-ци 35–43.
Книга
Алексеев, А.А. авт, 1999. Текстология славянской библии, Санкт-Петербург: Дмитрий Буланин. Available at: http://krotov.info/library/01_a/le/kseev.htm [Отворен на 18.05.2014AD].
Subscribe to Синдикирай