Skip to content Skip to navigation

Libri Slavici

Експорт на 3 резултата:
Избор: Author is Янев  [Clear All Filters]
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 
Я
Янев, Л. авт, 1986. XVIII лятна славистична школа в Бърно. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 11(2), с127.
Янев, С. и съавт. авт-ри, 2005. Атлас на българската литература (1915-1944), Пловдив: Жанет 45.
Subscribe to Синдикирай