Skip to content Skip to navigation

Libri Slavici

Експорт на 1 резултата:
Избор: Author is Яворская  [Clear All Filters]
Статия в списание
Яворская, Г. авт, 1995. Международный семинар Язык тоталитарного общества (Киев, 1994). Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 20(3), с116.
Subscribe to Синдикирай