Skip to content Skip to navigation

Libri Slavici

Експорт на 1 резултата:
Избор: Author is Шопов  [Clear All Filters]
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 
Ш
Шопов, Р. & Вълкова, С. авт-ри, 2001. Съдбата като перфомативен акт?. В В. Радева, ред Българският език през XX век. София: Академично издателство "Проф. Марин Дринов", Пенсофт, с-ци 335-341.
Subscribe to Синдикирай