Skip to content Skip to navigation

Libri Slavici

Експорт на 1 резултата:
Избор: Author is Шопова  [Clear All Filters]
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 
Ш
Шопова, Й. & Велева, М. авт-ри, 1989. Фонетико-фонологични грешки при възприемането на българската вокална система от испаноговорещи студенти. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 14(1), с-ци17–23.
Subscribe to Синдикирай