Skip to content Skip to navigation

Libri Slavici

Експорт на 4 резултата:
Избор: Author is Ченева  [Clear All Filters]
1983
Ченева, В. авт, 1983. Към въпроса за синонимията на синтактичните единици (върху материал от руския и българския език). Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 8(1), с-ци15–19.
1992
Ченева, В. авт, 1992. Към въпроса за изразяването на обстоятелственото пояснение за отстъпка в руския и българския език. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 17(5), с-ци13–20.
Subscribe to Синдикирай