Skip to content Skip to navigation

Libri Slavici

Експорт на 2 резултата:
Избор: Author is Цихун  [Clear All Filters]
1980
Цихун, Г. авт, 1980. За определяне на генетичната, типологичната и ареалната близост на славянските езици (в частност. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 5(5), с-ци11–17.
Subscribe to Синдикирай