Skip to content Skip to navigation

Libri Slavici

Експорт на 3 резултата:
Избор: Author is Холевич  [Clear All Filters]
2004
Зидарова, В. авт, 2004. Деминутиви и лексикална номинация. В Й. Холевич, Рикев, К., & Радева, В., ред-ри Българистични студии. София: Университетско издателство „Св. Климент Охридски“, с-ци 114-122.
Subscribe to Синдикирай